Rysunek - monitor na zielonym tle, z boku grafika telefonu i chmurki

O projekcie

Projekt BFF zakłada zorganizowanie wystawy artystycznej złożonej z kilkunastu zaprojektowanych przez młodzież plakatów filmów „nieistniejących” – czyli takich filmów, które chcieliby kiedyś stworzyć lub zobaczyć w kinach; które poruszałyby ważne dla nich, lokalne tematy. Do plakatów mają przygotować również dodatkowe audiowizualne materiały w konwencji zwiastuna filmowego.

Spotkania (#integracja #warsztaty #dyskusje) odbywać się będą 1-2 razy w miesiącu. Dodatkowo powstanie czat grupowy do codziennego kontaktu. Będzie również możliwość spotkań indywidualnych z koordynatorką projektu.

O docelowej grupie

do projektu zostanie przyjętych 12-16 osób w wieku 13-19 lat, mieszkających na terenie Gminy Stryszów.

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać następujące kryteria:

  • Wiek uczestników: 13-19 lat (rocznikowo)
  • Jesteś mieszkanką_mieszkańcem Gminy Stryszów.
  • Nie jesteś studentką_studentem.
  • Gotowość do uczęszczania na spotkania od maja do października 2024 r.
  • Gotowość do współpracy z innymi członkami zespołu. Dbałość o przyjazną atmosferę
  • w grupie.
  • Jesteś chętna_chętny nauczyć się pracy z zakresu: organizacji wydarzeń, kultury i sztuki, promocji i współpracy itp.

Udział w projekcie jest darmowy. Projekt uzyskał dofinansowanie w programie Małe Granty (Równać Szanse). Kwota dofinansowania: 10 010 zł.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać po przeskanowaniu drogą elektroniczną lub złożyć w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu lub w Bibliotece Publicznej w Łękawicy. Formularze do pobrania ponizej na naszej stronie internetowej.

Rekrutacja podstawowa trwa od 8 do 18 kwietnia do godziny 24:00.

W razie dodatkowych pytań i niejasności można kontaktować się telefonicznie: 33 872 69 82 lub mailowo: biblekawica@gokstryszow.pl. Chętnie wszystko wytłumaczymy. Wyniki rekrutacji ogłosimy pod koniec kwietnia. W przypadku akceptacji otrzymasz informację na podany w formularzu adres e-mail i/lub numer telefonu.

Formularze do pobrania

Plakat