napis "katalog online" na niebieskim tle


W 2023 r. Biblioteki Publiczne w Stroniu i Stryszowie będą czynne w wybrane soboty.
Biblioteka Publiczna w Stryszowie będzie otwarta 28 stycznia, 18 lutego, 1 kwietnia, 3 czerwca, 15 lipca, 5 sierpnia, 7 października, 18 listopada.
Biblioteka Publiczna w Stroniu będzie otwarta 7 stycznia, 21 stycznia, 4 lutego, 11 marca, 18 marca, 22 kwietnia, 6 maja, 20 maja, 17 czerwca, 1 lipca, 26 sierpnia, 19 sierpnia, 2 września, 16 września, 21 października, 4 listopada, 2 grudnia, 9 grudnia

Przerwy urlopowe w bibliotekach

 • Biblioteka Publiczna w Stroniu  od 17 lipca do 28 lipca
 • Biblioteka Publiczna w Łękawicy od 24 lipca do 15 sierpnia
 • Biblioteka Publiczna w Stryszowie od 14 sierpnia-28 sierpnia

Biblioteki Publiczne Gminy Stryszów wchodzą w skład struktury Gminnego Ośródka Kultury. Sieć bibliotek tworzą:

Biblioteka Publiczna w Stryszowie

Stryszów 149, 34-146 Stryszów, tel. 33 873 92 99, e-mail: bibstryszow@gokstryszow.pl

poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00
wtorek od godz. 10:00 do godz. 18:00
środa od godz. 10:00 do godz. 18:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek od godz. 10:00 do godz. 18:00

Biblioteka w Stryszowie będzie czynna w soboty w godz. 8.00-16
28 stycznia, 18 lutego, 1 kwietnia, 3 czerwca, 15 lipca, 26 sierpnia, 7 października, 18 listopada.

Biblioteka Publiczna w Stroniu

Stronie 260, 34-145 Stronie, tel. 33 879 74 79, e-mail: bibstronie@gokstryszow.pl

poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00
wtorek od godz. 10:00 do godz. 18:00
środa od godz. 10:00 do godz. 18:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek od godz. 10:00 do godz. 18:00

Biblioteka w Stroniu będzie czynna w soboty:

 • 7 stycznia, w godz. 8.00-16.00
 • 21 stycznia, w godz. 8.00-12.00
 • 4 lutego, w godz. 8.00-16.00
 • 11 marca, w godz. 8.00-12.00
 • 18 marca, w godz. 8.00-16.00
 • 22 kwietnia, w godz. 13.00-17.00
 • 6 maja, w godz. 8.00-16.00
 • 20 maja, w godz. 13.00-17.00
 • 17 czerwca, w godz. 13.00-17.00
 • 1 lipca, w godz. 8.00-16.00
 • 5 sierpnia, w godz. 8.00-16.00
 • 19 sierpnia, w godz. 8.00-12.00
 • 2 września, w godz. 8.00-16.00
 • 16 września, w godz. 8.00-12.00
 • 21 października, w godz. 8.00-16.00
 • 4 listopada, w godz. 8.00-12.00
 • 2 grudnia, w godz. 8.00-16.00
 • 9 grudnia, w godz. 8.00-12.00

Biblioteka Publiczna w Łękawicy

Łękawica 19, 34-124 Klecza Górna, tel. 33 872 69 82, e-mail: biblekawica@gokstryszow.pl
Biblioteka w Łękawicy na Facebooku

poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00
wtorek od godz. 10:00 do godz. 18:00
środa od godz. 10:00 do godz. 18:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek od godz. 10:00 do godz. 18:00

Cel i zadania Bibliotek:

Biblioteki służą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, przede wszystkim czytelniczej.

Do podstawowych zadań bibliotek należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym,
 • udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa.

Biblioteki Gminy Stryszów posiadają bogaty księgozbiór:

 • kanon literatury pięknej polskiej i obcej,
 • lektury szkolne dla dzieci i młodzieży oraz opracowania lektur,
 • bibliografie, monografie literackie,
 • encyklopedie, informatory, leksykony, słowniki,
 • wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 • zbiory regionalne.

Zbiory biblioteczne :

 • Księgozbiór Biblioteki w Stryszowie: 17964 woluminów
 • Księgozbiór Biblioteki w Stroniu: 12231 woluminów
 • Księgozbiór Biblioteki w Łękawicy: 9803 woluminów.