Dyskusyjny Klub Książki

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki odbywają się raz w miesiącu w każdą ostatnią środę miesiąca o
godz. 15:00-16:00.
Zawsze dyskutujemy przy kawie i w miłej atmosferze o książce wybranej na dany miesiąc, dzieląc się
swoimi wrażeniami.
Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne i można do niego przystąpić w każdym momencie.
Terminy spotkań:

  • 27.09.2023r.
  • 25.10.2023r.
  • 29.11.2023r.