Zdjęcie garnków glinianych

PROGRAM WARSZTATÓW CERAMICZNYCH DLA DZIECI
Zajęcia, które rozwijają umiejętności plastyczne ale również wyciszają.
Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w poniedziałki w godz. 15:00-17:00.

Koszt: 40 zł/spotkanie

Prowadzący: Dominika Domanus

TERMINY ZAJĘĆ:
11.09.2023r.
25.09.2023r.
09.10.2023r.
23.10.2023r.
06.11.2023r.
20.11.2023r.
04.12.2023r.
18.12.2023r.