Klub Seniora „Spragnieni Jutra” działający w Gminnym Ośrodku Kultury powstał w 2006 roku. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, aktywizacja oraz edukacja seniorów z terenu Gminy Stryszów.

Spotkania organizowane w ramach działania Klubu stwarzają możliwość nie tylko spotkań przy kawie i herbacie, ale także ciekawego spędzania czasu, zacieśnienia więzi towarzyskich, nawiązania przyjaźni i znajomości, odnalezienia na nowo wartości życia na emeryturze.

W ramach działań Klubu odbywają się zajęcia o różnej formule. Seniorzy uczestniczą w zajęciach Akademii Spragnionych Jutra, słuchają wykładów na różne tematy: podróżnicze, dietetyczne, psychologiczne, kosmetyczne, muzyczne czy zdrowotne. Biorą także udział w zajęciach manualnych. Zwolennicy aktywności na świeżym powietrzu uczestniczą w marszach i spacerach Nordic Walking.

Wszyscy członkowie Klubu chętnie uczestniczą w imprezach okolicznościowych: Dzień Kobiet, Andrzejki, Spotkanie Karnawałowe. Nie brak też chętnych do udziału w imprezach plenerowych. Spotkania w Klubie Seniora zapewniają dobre towarzystwo i możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w organizowanych wycieczkach, wyjazdach do teatru i różnych innych ciekawych zajęciach.
GOK razem z seniorami zrealizował wiele projektów związanych z aktywizacją, edukacją i urozmaiceniem oferty spędzania czasu wolnego.

Seniorzy brali udział w projektach teatralnych:

  • „Widzimisię – teatr łączy pokolenia”,
  • „Skazani na teatr – zderzenie pokoleń”.

Edukacja kulturowa poprzez stworzenie międzypokoleniowego spektaklu teatralnego”, muzycznych: „Śpiewaj razem z nami”– powstanie śpiewnika biesiadno-turystycznego oraz cykl warsztatów muzycznych”, sportowych: „Zielone spacery z kijkami po terenie LGD „Czterech Żywiołów” – zakup kijków Nordic Walking, organizacja szkolenia i wycieczek oraz wydanie kalendarza i pocztówek” , „ABC Nordic Walking”, edukacyjnych „Małopolski e-senior” czy międzypokoleniowych „Poznaj pókiś jeszcze młody co dostajesz od przyrody”.

Członkowie Klubu Seniora biorą także udział w zajęciach projektowych realizowanych przez Biblioteki Publiczne z Gminy Stryszów.