W styczniu 1975 r. uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Stryszowie powołano Gminny Ośrodek Kultury w Wiejskim Domu Kultury w Stroniu. Dyrektorem został Kazimierz Grzybek. Z jednoosobową obsadą GOK rozpoczął pracę. Początkowo było to intensywne poszukiwanie form działania, które mogłyby się przyjąć w środowisku.

Za główny cel działania przyjęto kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych.

W 1977 roku powstał Zespół Regionalny „Stronianie”. 17 kwietnia 1977r. zespół zadebiutował na „Wojewódzkim Święcie Teatru” w Wadowicach sztuką regionalną „Wesele” napisaną przez ludową poetkę Marię Stanowską – autorkę licznych tekstów dla zespołu. Zespół zdobywał wiele nagród. Kontynuację zespołu stanowił utworzony w 2012 roku dziecięcy zespół „Mali Stronianie”. Zespół prezentował pieśni oraz obrzędy ludowe. Zespoły prezentując folklor ziemi stryszowskiej ukazywały jej piękno również poprzez tradycyjny strój, który stanowi jeden z podstawowych wyznaczników odrębności regionalnej.

16 grudnia 1993 r. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie został połączony z Gminną Biblioteką Publiczną . Stanowisko kierownika objęła Małgorzata Kowalska.

W skład GOK wchodzą :

  • Świetlica w Stroniu
  • Biblioteka Publiczna w Stryszowie
  • Biblioteka Publiczna w Stroniu
  • Biblioteka Publiczna w Łękawicy
  • Świetlica w Leśnicy
  • Galeria Produktu Lokalnego w Stryszowie

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie to instytucja realizująca zadania z zakresu upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej. Działalność instytucji wpływa na budowanie życia kulturalnego mieszkańców Gminy. GOK stara się tworzyć mieszkańcom możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponuje działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa. Oferta GOK obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni. Instytucja organizuje różnego rodzaju uroczystości i spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególnym wsparciem przez GOK została objęta grupa seniorów. Przy Gok-u działa Klub Seniora.

W zakresie organizowania życia kulturalnego dzieci i młodzieży GOK przeprowadza wiele konkursów i przeglądów obejmujących swym zasięgiem przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich. Organizuje konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne oraz tematyczne. W okresie ferii zimowych oraz wakacji GOK organizuje akcje zima i lato. W świetlicy GOK uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania taneczne, muzyczne, plastyczne.