Od poniedziałku 30 listopada 2020 roku Biblioteki Publiczne
w Stryszowie, Stroniu i Łękawicy będą otwarte dla czytelników!
W bibliotekach obowiązuje limit osób przebywających – 1 osoba na 15 m2