– aktualności

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko bibliotekarza.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o bibliotekach,
 3. biegła obsługa komputera (Microsoft Office),
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 

 1. roczny staż na stanowisku bibliotekarza,
 2. znajomość oprogramowania Libra Net,
 3. umiejętność opracowywania materiałów bibliotecznych pod względem formalnym i rzeczowym,
 4. wykształcenie wyższe magisterskie – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 5. mile widziana obsługa programów graficznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa użytkowników biblioteki, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie informacji bibliotecznych.
 2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa.
 4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów z działalności biblioteki.
 5. Osoba zatrudniona w charakterze bibliotekarza wykonywać będzie pracę na  samodzielnym stanowisku pracy- w Bibliotece Publicznej w Łękawicy.
 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika GOK.

Szczegółowe informacje na BIP https://bip.malopolska.pl/gokwstryszowie,a,2369191,konkurs-na-stanowisko-bibliotekarza.html

Grafika przedstawiająca trzy okrągłe bombki świąteczna - jedna żółta, druga zielona a trzecia czerwona, w tle ubrane drzewko

Regulamin

 1. TEMAT: Bombka choinkowa.
 2. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 3. Format pracy: wielkość pracy nie może przekroczyć 20x20cm.
 4. Zasięg: Gmina Stryszów.
 5. Kategorie wiekowe:
  a) uczniowie klasy „0”
  b) uczniowie klas I-III
  c) uczniowie klas IV-VI
  d) uczniowie klas VII-VIII
 6. Ilość nadsyłanych prac dowolna.
 7. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć
  w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 15.12.2023 r.
 8. Ogłoszenie wyników: 18.12.2023 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profil facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną podpisane, nie zostaną poddane ocenie.
 10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 11. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) (RODO)
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy!!!

Liście jesienne

Kategoria „Maluszki”
I miejsce: Nikola Faber ZSP Stronie
Arkadiusz Lurka ZSP Stryszów
Patrycja Turek ZSP Stronie
Maciej Kleszcz ZSP Stryszów
Krzysztof Pacek SP Dąbrówka
Franciszek Cudak ZSP Stronie
Martyna Matuszyk ZSP Stronie
Aleksandra Borecka ZSP Stronie

Kategoria Kl. „0”
I miejsce: Joanna Kupczyk ZSP Stronie
II miejsce: Dominik Ogarek SP Zakrzów
Oskar Sikora SP Zakrzów
Aleksander Lurka ZSP Stryszów
III miejsce: Julia Pająk ZSP Stronie
Aneta Kurek ZSP Stronie
Wyróżnienie: Aleksandra Mańka ZSP Stronie ZSP Kategoria Kl. I-III
I miejsce: Jan Majerski SP Dąbrówka
II miejsce: Miłosz Kozik ZSP Stryszów
Antoni Bogunia SP Dąbrówka
Victor Tacu SP Łękawica
III miejsce: Igor Kozik SP Dąbrówka
Lilianna Kozik SP Dąbrówka
Jakub Chorąży SP Zakrzów
Bartłomiej Bodzek SP Dąbrówka
Wyróżnienie: Milena Szczechowicz ZSP Stronie
Zofia Gębala ZSP Stronie
Kacper Srokosz SP Dąbrówka
Adam Duman ZSP Stronie

Kategoria Kl. IV-VI
I miejsce: Barbara Ryba ZSP Stryszów
II miejsce: Julia Wróbel ZSP Stryszów
Amelia Kozik ZSP Stryszów
III miejsce: Anna Niedziela SP Łękawica
Martyna Dorula SP Dąbrówka
Wyróżnienie: Paweł Wiercimak SP Dąbrówka

Kategoria Kl. VII-VIII
I miejsce: NIE PRZYZNANO
II miejsce: Karolina Kwartnik SP Dąbrówka

Liście jesienne

21.11.23 r.

Kategoria Kl. „0”
I miejsce: Tomasz Kumorowski ZSP Stryszów
II miejsce: Adam Matonóg SP Łękawica
Nikola Fluder ZSP Stryszów
III miejsce: Maksymilian Stawowy SP Zakrzów
Hanna Walczyszyn ZSP Stryszów
Wyróżnienie: Julia Kruk ZSP Stronie
Wiktoria Widuch SP Dąbrówka
Jakub Żmija SP Zakrzów

Kategoria Kl. I-III
I miejsce: Antonina Stawowy SP Łękawica
II miejsce: Roksana Dzidek ZSP Stronie
Hubert Walczyszyn ZSP Stryszów
Zofia Mamcarczyk SP Dąbrówka
Arkadiusz Biela SP Zakrzów
III miejsce: Dominika Dobosz SP Zakrzów
Franciszek Gajda SP Dąbrówka
Otylia Ciapa ZSP Stronie
Igor Paździorko SP Zakrzów
Wyróżnienie: Mikołaj Knapik SP Łękawica
Jakub Jarosik SP Łękawica
Bartłomiej Bodzek SP Dąbrówka
Bartłomiej Wójcik SP Dąbrówka
Maja Tatara ZSP Stronie

Kategoria Kl. IV-VI
I miejsce: Aurelia Jezutek SP Łękawica
II miejsce: Anna Niedziela SP Łękawica
Szymon Dura SP Dąbrówka
Amelia Biela SP Zakrzów
III miejsce: Amelia Lempart ZSP Stronie
Oliwia Moskała SP Zakrzów
Nadia Odrowąż SP Łękawica
Wyróżnienie: Kacper Ceremuga SP Łękawica
Gabriel Glanowski SP Łękawica
Jakub Kwartnik ZSP Stryszów

Kategoria Kl. VII-VIII
I miejsce: Oskar Ceremuga SP Łękawica
II miejsce: Zuzanna Bogunia SP Dąbrówka
Szymon Jurczak SP Łękawica
III miejsce: Julia Bekas SP Dąbrówka
Patrycja Fiołek ZSP Stronie
Wyróżnienie: Monika Kleszcz ZSP Stryszów
Kinga Kalata SP Łękawica

Grafika przedstawiająca lisy, jeże i jesienny las

Kategoria „Maluchy”

I miejsce: Klara Jezutek SP Łękawica
Leon Paździorko SP Zakrzów
II miejsce: Arkadiusz Lurka ZSP Stryszów
Łucja Fiołek ZSP Stronie
III miejsce: Julia Rak SP Łękawica
Franciszek Cudak ZSP Stronie
Amelia Kruk ZSP Stronie
Wyróżnienie: Dawid Chorąży SP Zakrzów
Eliza Gibas ZSP Stronie
Hanna Kruk ZSP Stryszów
Stanisław Piętoń SP Dąbrówka
Filip Wójcik ZSP Stronie
Nikola Ceremuga SP Łękawica
Milena Więcław ZSP Stronie
Franciszek Okręglicki SP Dąbrówka

Kategoria „Średniaki”

I miejsce: Krzysztof Pacek SP Dąbrówka
Aotoni Gębala ZSP Stronie
II miejsce: Igor Tatara ZSP Stronie
Sara Gibas ZSP Stronie
Maciej Kleszcz ZSP Stryszów
III miejsce: Martyna Matuszyk ZSP Stronie
Oliwier Nowak ZSP Stryszów
Filip Kozina ZSP Stryszów

Serdecznie gratulujemy!

„Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości” rozpoczęły się one uroczystą Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Łękawicy, gdzie następnie odbył się przemarsz do Domu Strażaka. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich przybyłych, odśpiewano Hymn Narodowy, następnie głos zabrali: Wójt Gminy Stryszów Pan Szymon Duman oraz Przewodnicząca Rady Gminy Stryszów Pani Magdalena Adamczyk. Wydarzenie uświetnił koncert Orkiestry Dętej OSP Łękawica, występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego działającego przy GOK oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.


Serdecznie dziękujemy pocztom sztandarowym, delegacjom szkolnym oraz wszystkim przybyłym za wspólne świętowanie tak ważnego dnia dla każdego Polaka.

Logo Instytut książki - czerwona grafika ksiązki

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: dwa komputery stacjonarne, dwa urządzenia wielofunkcyjne, laptop, rzutnik wraz z ekranem, głośnik bezprzewodowy, router programy biurowe na trzy stanowiska oraz program antywirusowy na 10 stanowisk. Koszt ogółem zadania wynosił 20050 zł, z tego 16950 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

Dyskusyjny Klub Książki

Bibliotekarze wrócili z Dyskusyjnym Klubem Książki do przedszkoli. W Łękawicy łodzi adepci czytelnictwa mieli okazję wysłuchać książeczki Moniki Kamińskiej „Niedźwiadek szuka przyjaciół”. W Oddziale Przedszkolnym w Stryszowie Dyskusyjny Klub Książki zawitał dwukrotnie.

Za pierwszym razem dzieci wysłuchały bajki autorstwa Elżbiety Pałasz pt. „O smoku, który lubił krówki”, a za drugim razem dzieci z wszystkich przedszkolnych grup wiekowych wysłuchały bajki pt. „Odwiedziła mnie Żyrafa” autorstwa Stanisława Wygodzkiego.
W Stroniu natomiast młodzi amatorzy czytania wysłuchali opowiadania „Bezik wielki pies- Witaj w domu” autorstwa Edyty Grzegory.

Grafika przedstawiająca flagę Polski - biało od góry, czerwono na dole

07.11.2023r.

Kategoria „Maluszki”
I miejsce: Antoni Gębala ZSP Stronie
Krzysztof Pacek SP Dąbrówka

Kategoria Kl. „0”
I miejsce: Franciszek Król ZSP Stryszów
II miejsce: Oskar Sikora SP Zakrzów
III miejsce: Gabriela Moćko ZSP Stronie
Wyróżnienie: Wiktoria Widuch SP Dąbrówka
Łucja Golonka SP Zakrzów
Zuzanna Piętoń SP Dąbrówka

Kategoria Kl. I-III
I miejsce: Zofia Mamcarczyk SP Dąbrówka
II miejsce: Kornelia Mirocha ZSP Stronie
III miejsce: Antonina Stawowy SP Łękawica
Wyróżnienie: Ada Sitarz ZSP StryszówKategoria Kl. IV-VI
I miejsce: Oliwia Piętoń SP Dąbrówka
II miejsce: Emilia Sikora SP Zakrzów
III miejsce: Barbara Ryba ZSP Stryszów
Wyróżnienie: Helena Mamcarczyk SP Łękawica

Kategoria Kl. VII-VIII
I miejsce: Anna Potoczny SP Łękawica
II miejsce: Amelia Sitarz ZSP Stryszów

Serdecznie gratulujemy!

Grafika przedstawiająca flagę Polski - biało od góry, czerwono na dole

Wójt Gminy Stryszów i Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu serdecznie zapraszają na

„Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości” 11 listopada 2023 roku.

Harmonogram wydarzenia:

09.40 – Zbiórka pocztów sztandarowych przed Kościołem w Łękawicy

10.00 – Msza św. w Kościele pw. Józefa Robotnika w Łękawicy

11.00 – Przemarsz do Domu Strażaka w Łękawicy

11.30 – Wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego

 • Okolicznościowe przemówienie Wójta Gminy Stryszów oraz zaproszonych Gości
 • Wyprowadzenie pocztów sztandarowych

12.00 – Koncert Orkiestry Dętej OSP Łękawica

12:20 – Występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego

12:30 – Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania

Back to top