Kategorie artystyczne:

Muzyka

I Grupa wiekowa klasy 1-3:

I miejsce – Ryszard Paździorko SP Zakrzów

II miejsce – Paweł Jurka SP Łękawica

III miejsce – Amelia Kuchta ZSP Stryszów

III Grupa wiekowa klasy 7-8:

I miejsce – Julia Maciaś SP Dąbrówka

Wokal

I Grupa wiekowa klasy 1-3:

I miejsce – Emilia Paździorko SP Zakrzów

II Grupa wiekowa klasy 4-6:

Wyróżnienie otrzymała: Amelia Kwartnik ZSP Stryszów

Sztuki plastyczne

I Grupa wiekowa klasy 1-3:

I miejsce – Zofia Mamcarczyk SP Dąbrówka

                    Łukasz Tomczak SP Dąbrówka

II Grupa wiekowa klasy 4-6:

I miejsce – Zuzanna Bogunia SP Dąbrówka

II miejsce – Julia Bekas SP Dąbrówka

III Grupa wiekowa klasy 7-8:

I miejsce – Emilia Kucharczyk SP Dąbrówka

II miejsce – Maria Huber SP Dąbrówka

III miejsce – Patryk  Nowak SP Zakrzów

Wyróżnienie otrzymały: Nikola Wata SP Dąbrówka; Emilia Głodzik ZSP Stronie

Literatura:

I Grupa wiekowa klasy 1-3:

I miejsce – Łukasz Tomczak SP Dąbrówka

II Grupa wiekowa klasy 4-6:

I miejsce – Julia Frosztęga SP Dąbrówka

II miejsce – Zuzanna Bogunia SP Dąbrówka

III Grupa wiekowa klasy 7-8:

I miejsce – Bartłomiej Mikołajko SP Dąbrówka

II miejsce – Emilia Głodzik ZSP Stronie

III miejsce – Julia Maciaś SP Dąbrówka

NOMINACJE DO ETAPU POWIATOWEGO OTRZYMALI:

Ryszard Paździorko SP Zakrzów – MUZYKA

Julia Maciaś SP Dąbrówka – MUZYKA

Emilia Paździorko SP Zakrzów – WOKAL

Zofia Mamcarczyk SP Dąbrówka – SZTUKI PLASTYCZNE

Łukasz Tomczak SP Dąbrówka – SZTUKI PLASTYCZNE

Zuzanna Bogunia SP Dąbrówka – SZTUKI PLASTYCZNE

Emilia Kucharczyk SP Dąbrówka – SZTUKI PLASTYCZNE

Maria Huber SP Dąbrówka – SZTUKI PLASTYCZNE

Patryk  Nowak SP Zakrzów – SZTUKI PLASTYCZNE

Julia Frosztęga SP Dąbrówka – LITERATURA

Bartłomiej Mikołajko SP Dąbrówka – LITERATURA

Emilia Głodzik ZSP Stronie – LITERATURA

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Praca plastyczna przedstawiająca chłopaka i dziewczynę siedzących na ławce i oglądających księżyc.
Praca plastyczna przedstawiająca motyla malowana pastelami suchymi.
Praca plastyczna przedstawiająca słonia szkicowanego ołówkiem.