– Konkursy

„Kolęda i Pastorałka” – zaśpiewana
Kategoria „Maluszki”
I miejsce: Lena Przybylska ZSP Stronie
II miejsce: Łucja Fiołek ZSP Stronie
Antoni Gębala ZSP Stronie
III miejsce: Aleksander Pawlik ZSP Stronie
Karol Gnojek ZSP Stronie
Maciej Kleszcz ZSP Stryszów

Kategoria Kl. „0”I miejsce: Magdalena Żmija ZSP Stronie
II miejsce: Miłosz Zagól ZSP Stronie
Ada Sitarz ZSP Stryszów
III miejsce: Aleksander Lurka ZSP Stryszów

Kategoria Kl. I-IIII miejsce: Miłosz Kozik ZSP Stryszów
II miejsce: Antonina Stawowy SP Łękawica
III miejsce: Lena Ćwiertnia ZSP Stryszów
Martyna Dorula SP Dąbrówka

Kategoria Kl. IV-VII miejsce: Patrycja Fiołek ZSP Stronie
Anna Potoczny SP Łękawica
II miejsce: Amelia Kozik ZSP Stryszów
III miejsce: Dawid Sowiński SP Łękawica
Klaudia Kozik ZSP Stryszów
Wyróżnienie: Monika Kleszcz ZSP Stryszów
Amelia Kuchta ZSP stryszów

Kategoria Kl. VII-VIIII miejsce: Kamil Konas SP Zakrzów
II miejsce: Blanka Grajny SP Łękawica
Emilia Studnicka ZSP Stryszów

„Kolęda i Pastorałka”- Zagrana
I miejsce: Paweł Jurka SP Łękawica
II miejsce: Blanka Grajny SP Łękawica
III miejsce: Dominika Mamcarczyk SP Łękawica
Lena Mamcarczyk SP Łękawica

Grafika przedstawiająca cień aniołka grającego na trąbce na niebieskim tle. z boku szkic płatków śniegu

Kategoria Kl. „0”

I miejsce
Maksymilian Stawowy SP Zakrzów
Jan Majerski SP Dąbrówka
II miejsce
Leon Mamcarczyk SP Łękawica
Ada Sitarz ZSP Stryszów
III miejsce
Mikołaj Gnojek ZSP Stronie
Wyróżnienie
Mikołaj Knapik SP Łękawica

Kategoria Kl. I-III

I miejsce
Aleksandra Wojtan SP Łękawica
Adam Maślanka ZSP Stryszów
II miejsce
Łukasz Tomczak SP Dąbrówka
Hubert Walczyszyn ZSP Stryszów
III miejsce
Zofia Mamcarczyk SP Dąbrówka
Aurelia Jezutek SP Łękawica
Jagoda Głodzik ZSP Stronie
Wyróżnienie
Klara Bąk SP Łękawica

Kategoria Kl. IV-VI

I miejsce
Sara Lach ZSP Stronie
Kinga Kalata SP Łękawica
II miejsce
Emilia Targosz SP Łękawica
Tomasz Maślanka ZSP Stryszów
III miejsce
Jakub Bąk SP Zakrzów
Amelia Grajny SP Łękawica
Nina Banasiak Zakrzów
Wyróżnienie
Julia Bekas SP Dąbrówka
Szymon Pająk SP Zakrzów

Kategoria Kl. VII-VIII

I miejsce
Milena Grajna SP Łękawica
II miejsce
Blanka Grajny SP Łękawica
III miejsce
Natasza Myhal ZSP Stryszów

Logo z (kolorowy skrzydlaty koń) z napisem talenty 2023

ZASADY ORGANIZACYJNE:

Udział w Festiwalu ma charakter dwustopniowy.

I ETAP – gminny przeprowadza Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu

dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów w dniu 28 lutego 2023 r.

Prace z kategorii artystycznych niescenicznych (sztuki plastyczne, sztuki wizualne, literatura) należy dostarczyć do GOK do dnia 24 lutego 2023r. Prace plastyczne należy dowieźć, pozostałe należy przesłać: instruktor@gokstryszow.pl

Koncert Finałowy Laureatów Etapu Gminnego Festiwalu Artystycznego „Talenty 2023” odbędzie się 05 marca 2023 r. w Domu Strażaka w Łękawicy o godz. 15:00.

W programie:

 1. Wręczenie nagród i nominacji do Etapu Powiatowego.
 2. Prezentacje finalistów.
 3. Prezentacja przygotowanych występów z poszczególnych szkół w kategorii MIĘDZYSZKOLNY TALENT SHOW, ocena oraz wręczenie nagród.


SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE – DO POBRANIA!

Grafika przedstawiająca cień aniołka grającego na trąbce na niebieskim tle. z boku szkic płatków śniegu
 1. Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów kl.”0” i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną. Maksymalna wysokość zimowego aniołka to 30 cm.
 3. Kategorie wiekowe:
  • klasa „0”
  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV-VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury do Stronia
  i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 20.01.2023r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.01.2023r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 6. Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
Grafika przedstawiająca choinkę ubraną świątecznie a obok prezenty

Kategoria kl. „0”
I miejsce:
Jagoda Wójcik ZSP Stryszów
Pola Mamcarczyk SP Dąbrówka
II miejsce: Franciszek Król ZSP Stryszów
Jan Majerski SP Dąbrówka
Tomasz Kumorowski ZSP Stryszów
III miejsce: Leon Mamcarczyk SP Łękawica
Nikola Klaczak SP Zakrzów
Wyróżnienie otrzymali: Nikola Ceremuga SP Łękawica
Maja Wójcik ZSP Stronie
Franciszek Jodłowski SP Dąbrówka

Kategoria kl. I-III
I miejsce:
Roksana Dzidek ZSP Stronie
II miejsce: Alan Mikołajek ZSP Stryszów
Zuzanna Jurecka SP Łękawica
III miejsce: Jagoda Głodzik ZSP Stronie
Dominika Dobosz SP Zakrzów
Agata Okręglicka SP Dąbrówka
Wyróżnienie otrzymali: Miłosz Kozik ZSP Stryszów
Karol Grajny SP Łękawica


Kategoria kl. IV-VI
I miejsce:
Emilia Targosz SP Łękawica
II miejsce: Jakub Kwartnik ZSP Stryszów
Oskar Ceremuga SP Łękawica
Nina Banasiak Zakrzów
III miejsce: Monika Kleszcz ZSP Stryszów
Miłosz Makówka SP Łękawica
Wyróżnienie otrzymali: Jan Gajda SP Dąbrówka
Kacper Ceremuga SP Łękawica

Kategoria kl. VII-VIII
I miejsce:
Milena Grajna SP Łękawica
II miejsce: Mateusz Sermak SP Zakrzów
III miejsce: Maciej Klimowski ZSP Stronie
Wyróżnienie otrzymali: Blanka Grajny SP Łękawica
Roksana Kwartnik ZSP Stronie
Oliwier Korzeniowski SP Łękawica

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Protokół


z przeprowadzonego w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie w dniu 19.12.2022r. KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOMBKA CHOINKOWA”. Po obejrzeniu prac plastycznych Komisja Konkursowa w składzie: Urszula Baruch, Barbara Drążek, Monika Godzik przyznała następujące miejsca:
Kategoria kl. „0”
I miejsce:
Jagoda Wójcik ZSP Stryszów
Pola Mamcarczyk SP Dąbrówka
II miejsce: Franciszek Król ZSP Stryszów
Jan Majerski SP Dąbrówka
Tomasz Kumorowski ZSP Stryszów
III miejsce: Leon Mamcarczyk SP Łękawica
Nikola Klaczak SP Zakrzów
Wyróżnienie otrzymali: Nikola Ceremuga SP Łękawica
Maja Wójcik ZSP Stronie
Franciszek Jodłowski SP Dąbrówka

Kategoria kl. I-III
I miejsce:
Roksana Dzidek ZSP Stronie
II miejsce: Alan Mikołajek ZSP Stryszów
Zuzanna Jurecka SP Łękawica
III miejsce: Jagoda Głodzik ZSP Stronie
Dominika Dobosz SP Zakrzów
Agata Okręglicka SP Dąbrówka
Wyróżnienie otrzymali: Miłosz Kozik ZSP Stryszów
Karol Grajny SP Łękawica


Kategoria kl. IV-VI
I miejsce:
Emilia Targosz SP Łękawica
II miejsce: Jakub Kwartnik ZSP Stryszów
Oskar Ceremuga SP Łękawica
Nina Banasiak Zakrzów
III miejsce: Monika Kleszcz ZSP Stryszów
Miłosz Makówka SP Łękawica
Wyróżnienie otrzymali: Jan Gajda SP Dąbrówka
Kacper Ceremuga SP Łękawica

Kategoria kl. VII-VIII
I miejsce:
Milena Grajna SP Łękawica
II miejsce: Mateusz Sermak SP Zakrzów
III miejsce: Maciej Klimowski ZSP Stronie
Wyróżnienie otrzymali: Blanka Grajny SP Łękawica
Roksana Kwartnik ZSP Stronie
Oliwier Korzeniowski SP Łękawica

Wiarygodność protokołu komisja potwierdza własnoręcznym podpisem.

Załącznik do protokołu stanowi lista odbioru nagród.

Grafika przedstawiająca choinkę ubraną świątecznie a obok prezenty

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie ogłasza konkurs plastyczny „Bombka choinkowa”

REGULAMIN

 1. TEMAT: Bombka choinkowa.
 2. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 3. Format pracy: wielkość pracy nie może przekroczyć 20x20cm.
 4. Zasięg: Gmina Stryszów.
 5. Kategorie wiekowe:
  a) uczniowie klasy „0”
  b) uczniowie klas I-III
  c) uczniowie klas IV-VI
  d) uczniowie klas VII-VIII
 6. Ilość nadsyłanych prac dowolna.
 7. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 15.12.2022r.
 8. Ogłoszenie wyników: 19.12.2022r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: gokstryszow.pl i na profil facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię, nazwisko, klasa, szkoła).
 10. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) (RODO)
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Kategoria Kl. „0”

I miejsce: Jan Majerski SP Dąbrówka
II miejsce: Pola Mamcarczyk SP Dąbrówka
Maja Nowak ZSP Stryszów
Maksymilian Jędrusiński SP Dąbrówka
III miejsce: Julia Kruk ZSP Stronie
Aleksandra Huber SP Dąbrówka
Igor Paździorko SP Zakrzów
Nikola Ceremuga SP Łękawica

Kategoria Kl. I-III

I miejsce: Zofia Mamcarczyk SP Dąbrówka
II miejce: Jakub Stachurski SP Dąbrówka
Alan Mikołajek ZSP Stryszów
Jakub Ćwiertnia SP Dąbrówka
III miejsce: Helena Adamczyk SP Łękawica
Hubert Walczyszyn ZSP Stryszów
Emilian Romański ZSP Stryszów
Anna Kruk SP Zakrzów
Wyróżnienie: Antoni Sadzik SP Łękawica
Łukasz Tomczak SP Dąbrówka

Kategoria Kl. IV-VI

I miejsce: Kinga Kalata SP Łękawica
II miejsce: Sara Lach ZSP Stronie
Miłosz Makówka SP Łękawica
Szymon Pająk SP Zakrzów
III miejsce: Aleksandra Opyrchał SP Dąbrówka
Amelia Kozik ZSP Stryszów
Nina Banasiak Zakrzów
Wyróżnienie: Zuzanna Bogunia SP Dąbrówka
Szymon Dura SP Dąbrówka
Julia Bekas SP Dąbrówka

Kategoria Kl. VII-VIII

I miejsce: Maria Huber SP Dąbrówka
II miejsce: Maciej Klimowski ZSP Stronie
III miejsce: Fabian Okręglicki SP Łękawica

Serdecznie gratulujemy!!!

Kategoria „Maluszki”

 I miejsce: Lilianna Dobosz SP Zakrzów
II miejsce: Krzysztof Pacek SP Dąbrówka
III miejsce: Oliwier Nowak ZSP Stryszów
Filip Kozina ZSP Stryszów
Wyróżnienie: Łucja Golonka SP Zakrzów
Julia Makówka SP Zakrzów
Barbara Rak SP Zakrzów
Natalia Wróblewska ZSP Stryszów
Hanna Kruk ZSP Stryszów
Leon Mikołajek ZSP Stryszów
Arkadiusz Lurka ZSP Stryszów
Franciszek Kruk ZSP Stronie
Dagmara Ołdyńska ZSP Stronie
Jakub Warchał SP Łękawica

Kategoria „Starszaki”

I miejsce: Franciszek Król ZSP Stryszów
Dawid Pająk ZSP Stryszów
II miejsce: Julia Pająk ZSP Stronie
III miejsce: Hanna Król ZSP Stryszów
Maciej Kleszcz ZSP Stryszów
Wyróżnienie: Maksymilian Stawowy SP Zakrzów
Nikola Fluder ZSP Stryszów
Aleksander Lurka ZSP Stryszów
Norbert Wróblewski ZSP Stryszów

Serdecznie gratulujemy!!!

Stara książka położona na trawie , na niej kwiat

W dniu 10 listopada 2022 roku w siedzibie GOK w Stroniu został przeprowadzony Etap Powiatowy Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM”.

Ogłoszenie wyników etapu powiatowego z terenu Województwa Małopolskiego nastąpi w dniu 17 listopada 2022 roku na stronie internetowej Koordynatora – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji.

Nominowanym do Etapu Wojewódzkiego konkursu już dzisiaj gratulujemy!

sześcioro uczestników konkursu recytatorskiego pozuje na tle przygotowanej dekoracji do wspólnego zdjęcia.
Back to top