Logo z (kolorowy skrzydlaty koń) z napisem talenty 2023

ZASADY ORGANIZACYJNE:

Udział w Festiwalu ma charakter dwustopniowy.

I ETAP – gminny przeprowadza Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu

dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów w dniu 28 lutego 2023 r.

Prace z kategorii artystycznych niescenicznych (sztuki plastyczne, sztuki wizualne, literatura) należy dostarczyć do GOK do dnia 24 lutego 2023r. Prace plastyczne należy dowieźć, pozostałe należy przesłać: instruktor@gokstryszow.pl

Koncert Finałowy Laureatów Etapu Gminnego Festiwalu Artystycznego „Talenty 2023” odbędzie się 05 marca 2023 r. w Domu Strażaka w Łękawicy o godz. 15:00.

W programie:

  1. Wręczenie nagród i nominacji do Etapu Powiatowego.
  2. Prezentacje finalistów.
  3. Prezentacja przygotowanych występów z poszczególnych szkół w kategorii MIĘDZYSZKOLNY TALENT SHOW, ocena oraz wręczenie nagród.


SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE – DO POBRANIA!