grafika przedstawiająca zimowy obraz

Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – ZIMA”

REGULAMIN

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – ZIMA” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż zimowy.
 3. Kategorie wiekowe:
  1. uczniowie klas  „0”
  1. uczniowie klas I–III
  1. uczniowie klas IV–VI
  1. uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 6. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 13.03.2023 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.03.2023 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 8. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 10. Postanowienia końcowe:
  1. uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  1. złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – ZIMA”

REGULAMIN

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – ZIMA” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza.
 3. Temat: ZIMA.
 4. Kategorie wiekowe:
  1. „MALUCHY” – do 5 osób z jednego przedszkola
  1. uczniowie klas  „0” – do 4 osób z jednej klasy
  1. uczniowie klas I–III
  1. uczniowie klas IV–VI
  1. uczniowie klasy VII-VIII.
 5. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.gokstryszow.pl Kartę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 13.03.2023 r.
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 14.03.2023 r. w siedzibie GOK Stronie. Przedszkolaki oraz Klasa „0” godz. 15:00, Klasy I-III godz. 15:30, Klasy IV-VI i VII-VIII godz. 16:00. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie dnia  14.03.2023 r.
 7. Autorzy nagrodzonych prezentacji otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
 9. uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
 10. wysłanie w terminie prezentacji spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!