Regulamin konkursu recytatorskiego Cztery Pory Roku – WIOSNA

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – WIOSNA” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza.
 3. Temat: WIOSNA.
 4. Kategorie wiekowe:
  • „Maluchy” – do 5 osób z jednego przedszkola
  • uczniowie klas „0” – do 4 osób z jednej klasy
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 5. Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 10.05.2024 r.
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 13.05.2024 r. w siedzibie GOK Stronie.
  1. Przedszkolaki oraz Klasa „0” godz. 15:00
  2. Klasy I-III godz. 15:30
  3. Klasy IV-VI i VII-VIII godz. 16:30
 7. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 8. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 9. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
 • dostarczenie w terminie kart zgłoszenia spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu plastycznego Cztery Pory Roku – WIOSNA

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – WIOSNA” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Wiosenny pejzaż.
 3. Kategorie wiekowe:
 4. uczniowie klas „0”
 5. uczniowie klas I–III
 6. uczniowie klas IV–VI
 7. uczniowie klasy VII-VIII.
 8. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 9. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 10. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia10.05.2024 r.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.05.2024 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 12. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną podpisane, nie zostaną poddane ocenie.
 13. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 14. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
 • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy!