Regulamin konkursu plastycznego „Pierwszy Dzień Wiosny”

1. Konkurs plastyczny „Pierwszy Dzień Wiosny” jest adresowany do Przedszkolaków z terenu Gminy Stryszów.
2. TEMAT: Pierwszy Dzień Wiosny.
3. Praca wykonana grupowo techniką dowolną na arkuszu bristolu (70×100 cm).
4. Kategorie wiekowe:
• grupa maluszków
• grupa średniaków.

5. Ilość dostarczonych prac: jedna z grupy.
6. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury do Stronia do dnia 17.03.2023r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2023r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
8. Nagrodzone grupy przedszkolne otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
9. Prosimy o dokładne podpisanie prac (nazwa grupy, wiek dzieci, szkoła, miejscowość).