REGULAMIN

 1. Konkurs adresowany jest do Przedszkolaków z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż jesienny.
 3. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 4. Prace powinny być wykonane w formacie A4-A3; nie przestrzenne.
 5. Kategorie wiekowe:
  • przedszkolaki z grupy „maluszków”
  • przedszkolaki z grupy „średniaków”
 6. Ilość nadsyłanych prac z jednego przedszkola: max. cztery prace z każdej grupy.
 7. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 10.11.2021 r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.11.2021 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, wiek, szkoła).
 10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 11. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (RODO)
 • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
Plakat informujący o konkursie "paleta dla przedszkolaka"