Regulamin konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie i przesłanie nagrania dowolnie wybranej kolędy lub pastorałki, w jednej z poniższych form:
  • śpiew solowy a cappella,
  • śpiew solowy z akompaniamentem instrumentalnym (akompaniament własny lub towarzyszący akompaniator),
  • śpiew solowy z podkładem muzycznym,
  • gra na instrumencie.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  • Kolęda lub pastorałka zagrana na instrumencie
  • Kolęda lub pastorałka zaśpiewana z podziałem na 5 grup wiekowych:
   1. przedszkolaki (w konkursie mogą wziąć udział 4 przedszkolaki z jednej placówki)
   2. uczniowie klasy “0”
   3. uczniowie klas I-III
   4. uczniowie  klas IV-VI
   5. uczniowie  klasy VII-VIII
 4. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną prezentację.
 5. Nagrania należy przesłać  do GOK Stronie na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl w tytule wiadomości wpisując: imię i nazwisko wykonawcy, klasę i szkołę.
 6. Nagrania prosimy nadsyłać do dnia  10.01.2022r.
 7. Występy oceni jury powołane przez Organizatora.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.01.2022r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Nagrodzeni otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną przekazane do szkół.
 10. Więcej informacji pod numerem telefonu (033) 8797 479.
 11. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • przesłanie w terminie nagrań spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Plakat informujący o konkursie