Grafika przedstawiająca dłonie. W dłoniach szkic kuli ziemskiej. Wszystko na niebieskim tle

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu ekologicznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 3. Konkurs odbędzie się 21 maja 2024 roku w siedzibie GOK w Stroniu:
  • godz. 1100 – dla uczniów klas I-III
  • godz. 1300 – dla uczniów IV-VI
  • godz. 1500 – dla uczniów VII-VIII.
 4. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań ekologicznych, wyrabianie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego i kulturowego.
 5. Konkurs rozegrany będzie z zakresu znajomości dostarczonego materiału.
 6. Materiały dostępne będą w szkołach, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu.
 7. Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 13 maja 2024 roku.
 8. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl oraz na profilu Facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 10. Postanowienia końcowe:
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion, nazwisk i wizerunku uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają, na stronie internetowej i profilu Facebook GOKu
 • Dostarczenie w terminie kart zgłoszeniowych spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.