26 września 2020 roku miała miejsce premiera teatrzyku kukiełkowego pt. „O Katarzynie Włodkowej opowieść”. Aktorzy wraz ze stworzonymi przez siebie kukiełkowymi postaciami opowiedzieli widzom legendę o lokalnej rozbójniczce Katarzynie Włodkowej. Spektakl ten zakończył projekt „Stryszowskie legendy zamknięte w teatrze kukiełkowym”, który sfinansowany był ze środków Fundacji ORLEN. Pierwszym etapem projektu były dwa wyjazdy: w czasie pierwszego uczestnicy byli widzami spektaklu kukiełkowego w Zaułku Animacji w Lanckoronie oraz wzięli udział w warsztatach teatralnych, w czasie drugiego wyjazdu dzieci zdobywały Górę Żar, by zobaczyć pozostałości po zamku Katarzyny Włodkowej i lepiej poznać historię z nią związaną. Kolejnym etapem działań projektowych były warsztaty teatralne, w trakcie których uczestnicy tworzyli scenariusz, projektowali i wykonywali kukiełki i scenografię oraz uczestniczyli w próbach spektaklu. Równolegle do zajęć teatralnych prowadzone były warsztaty filmowe.