Gminny Ośrodek Kultury zaprasza Dzieci na wakacyjny wyjazd!
Bacówka u Harnasia – zagroda edukacyjna w Marcówce!
23.08.2023 r.
Wyjazd godz. 9:00
Koszt. 37 zł/os.
Zapisy do dnia 21.08.2023 r. pod nr tel. 33 879 74 79
W cenie: bilet wstępu, ubezpieczenie, transport.
Zgoda na wyjazd do pobrania