Regulamin

 1. Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów kl.”0” i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 3. Kategorie wiekowe:
 • klasa „0”
 • uczniowie klas I-III
 • uczniowie klas IV-VI
 • uczniowie klasy VII-VIII.
 1. Termin nadsyłania prac: 15.01.2021r.
 2. Ogłoszenie wyników: 18.01.2021r.
 3. Uczestnik konkursu po stworzeniu aniołka wykonuje zdjęcie swojej pracy. Fotografię należy przesłać na adres mailowy: instruktor@gokstryszow.pl. Plik jpg powinien być opisany imieniem, nazwiskiem, wiekiem (klasa) oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza autor.
 4. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
 • złożenie w terminie zdjęć prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.