Szkic dwóch aniołków

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu ogłasza konkurs plastyczny „Zimowy Aniołek”
Regulamin konkursu

1. Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów kl.”0” i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.

2. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną. Maksymalna wysokość zimowego aniołka to 30 cm.

3. Kategorie wiekowe:

a) klasa „0”

b) uczniowie klas I-III

c) uczniowie klas IV-VI

d) uczniowie klasy VII-VIII.

4. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury do Stronia i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 12.01.2024r.5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.01.2024r.

5. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.

6. Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną podpisane, nie zostaną poddane ocenie.

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.

8. Postanowienia końcowe:

  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.



SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!