REGULAMIN

Konkurs plastyczny „Wielkanocna Pisanka” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.

Temat: Wielkanocna Pisanka.

Prace powinny być wykonane samodzielnie w formie przestrzennej z różnorodnych materiałów, takich jak: glina, szkło, masa papierowa, masa solna, włóczka, drewno, papier, folia, słoma, modelina, drut, lub będące połączeniem tych materiałów.

Format pracy: wielkość pracy nie może przekroczyć 20×20 cm.

Kategorie wiekowe:

  1. uczniowie klas    „0”
  2. uczniowie klas      I – III
  3. uczniowie klas      IV – VI
  4. uczniowie klas VII-VIII.

Ilość dostarczonych prac: dowolna.

Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko, klasa, Szkoła.

GOK zastrzega sobie prawo zatrzymania prac celem zorganizowania wystawy .

Prace, które nie zostaną odebrane miesiąc po zakończeniu wystawy przechodzą na własność GOK-u.

Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury do Stronia i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 08.04.2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.04.2022 r.

Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.

Postanowienia końcowe:

  1. uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców, opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK
  2. złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.