Regulamin konkursu recytatorskiego „Cztery Pory Roku – JESIEŃ”

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – Jesień” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza i przesyła ją w formie filmu video (MP4). Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min. W treści wiadomości e-mail powinny być umieszczone informacje o autorze:  imię i nazwisko, wiek (klasa), szkoła.
 3. Temat: JESIEŃ.
 4. Kategorie wiekowe:
  • a) „MALUCHY” – do 5 osób z jednego przedszkola
  • b) uczniowie klas „0” – do 4 osób z jednej klasy
  • c) uczniowie klas I–III
  • d) uczniowie klas IV–VI
  • e) uczniowie klasy VII-VIII.
 5. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, wiersze należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl do dnia 16.11.2021r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.11.2021r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 7. Autorzy nagrodzonych prezentacji otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu
  oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej
  i profilu facebook GOK-u zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (RODO)
 • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Regulamin konkursu plastycznego „Cztery Pory roku – JESIEŃ”

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – Jesień” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż jesienny.
 3. Kategorie wiekowe:
  1. uczniowie klas „0”
  2. uczniowie klas I–III
  3. uczniowie klas IV–VI
  4. uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 6. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury do Stronia i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 16.11.2021r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.11.2021r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 8. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 10. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu
  oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej
  i profilu facebook GOK-u zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (RODO)
 • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
Plakat informujący o konkursie recytatorskim i plastyczym