grafika przedstawiająća torbę i plecak

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci na zajęcia plastyczne w LKS „Chełm”
Stryszów w dniu 22.08.2022r. o godz. 15:00 oraz w GOK Stronie dnia 30.08.2022r. o
godz. 15:00.
Koszt zajęć 20 zł.
Zgłoszenia i płatność do dnia 22.08.2022r.
Nr tel. 33 879 74 79