Rusunek dziewczynki z dymkiem

Kategoria „Maluchy i Średniaki”:

I miejsce – Magdalena Żmija; Iga Leśniak; Zofia Gębala ZSP Stronie

II miejsce – Michał Gębala; Miłosz Zagól ZSP Stronie, Lena Przybylska; Julia Pająk ZSP Stronie

III miejsce – Antoni Mierzyński; Aleksander Stanowski; Igor Tatara; Karol Gnojek ZSP Stronie Aneta Kurek; Aleksandra Szczechowicz ZSP Stronie

Kategoria Klasa „0”:

I miejsce – Kornelia Mirocha ZSP Stronie

II miejsce – Antonina Mazur ZSP Stryszów

III miejsce – Maja Tatara ZSP Stronie; Kamila Mirocha ZSP Stronie

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Dzieci z grup przedszkolnych trzylatków, czterolatków i pięciolatków stoi obok siebie na tle zielonej dekoracji i pozuje do zdjęcia po zaśpiewaniu piosenek konkursowych.
cztery dziewczynki z klasy "0" stoją na tle zielonej dekoracji i pozują do zdjęcia po występach konkursowych