Seniorzy siedzą na ławeczkach na górnym pokładzie statku płynącego po Jeziorze Mucharskim.

„Wyjazd edukacyjno-integracyjny dla Seniorów” to projekt, który miał na celu promocję obszaru LGD „Gościniec 4 Żywiołów”, wsparcie grupy defaworyzowanej oraz edukację z zakresu prowadzenia Ośrodka Zarybieniowego. W dniu 15 września 2020 roku 30 osobowa grupa Seniorów z Gminy Stryszów zwiedziła Ośrodek Zarybieniowy w Świnnej Porębie oraz popłynęła w rejs statkiem po Jeziorze Mucharskim.

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.