Zdjęcie kaplicy na tle niebieskiego nieba

W dniu 15 października 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury po raz ostatni w tym sezonie zaprosił na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym przystankiem na wycieczkowym szlaku były odwiedziny ruin gotyckiego zamku królewskiego z XIV wieku na Górze Zamkowej w Chęcinach. Oprócz podziwiania pięknej panoramy z baszt zamkowych poznaliśmy ciekawą historię tego miejsca. Kolejnym punktem programu był wyjazd i zwiedzanie kościoła świętokrzyskiego opactwa i sanktuarium znajdującego się na Świętym Krzyżu (Łysej Górze). Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy w czasie wycieczki był Rezerwat Kadzielnia w Kielcach. To dawny kamieniołom, obszar intrygującej i pięknej przyrody w centrum miasta.
Dziękujemy wszystkim, którzy z GOKiem wybrali się na tę wycieczkę i zapraszamy do wspólnego spędzania czasu wolnego na kolejnych wyjazdach.