W dniu 27 maja 2023 roku wyruszyliśmy na wycieczkę do Mosznej i na Górę Świętej Anny.
Pierwszym przystankiem było zwiedzanie Pałacu w Mosznej, który w latach 1866–1945
był rezydencją śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych. Następnie spacerowaliśmy po parku, który otacza pałac i jest częścią parku krajobrazowego z cennym drzewostanem (m.in. trzystuletnie okazy dębów) i rzadkimi skupiskami rododendronów.
Tuż za fontanną znajduje się aleja lipowa, na końcu której znajduje się marmurowy cokół – pozostałość po pomniku Huberta von Tiele– Wincklera. Po obu stronach alei zachowały się XIX-wieczne kanały wodne oraz malownicze stawy. Następnym przystankiem była Góra Świętej Anny, na której znajduje się bazylika i sanktuarium, z figurką św. Anny Samotrzeciej (XV wiek) z jej relikwiami oraz franciszkański zespół klasztorny z Rajskim Placem. Odwiedziliśmy także Pomnik Czynu Powstańczego, czyli główne miejsce uroczystości poświęconych pamięci poległych w powstaniach śląskich i jeden z najbardziej znanych tego typu obiektów na Śląsku. Zobaczyliśmy także w miejscu dawnego kamieniołomu amfiteatr skalny, którego budowę ukończono w 1938 roku.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wybrać się z nami na tę wycieczkę.