Działamy dalej! Kolejne pracowite spotkanie za nami. W piątek 17 września uczestnicy projektu wraz z panią instruktor tworzyli dalej opowiadanie oraz omawiali projektowanie strojów z epoki. Projekt „Teatr w fotografii – podróż w czasie” sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Galeria GOK Stryszów