Wystartowaliśmy!!!

12 stycznia 2021 roku rozpoczęliśmy zajęcia „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”, które odbywają się w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim”. W ramach tych zajęć uczestnicy będą uczyć się projektowania graficznego wykorzystując popularne narzędzia online do pozyskiwania i obróbki grafik i zdjęć, jak również ich przechowywania. Zdobędą też umiejętności związane z projektowaniem wizualnym popularnych form wykorzystywanych online.

Plakat informacyjny o warsztatach "Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych" start 12 stycznia 2020 godzina 15:15