GOK otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek złożony w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.
Projekt „Prace remontowe i konserwatorskie na grobach wojennych w Gminie Stryszów” ma na celu otoczenie opieką grobów wojennych w Gminie Stryszów. W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony remont trzech grobów wojennych stanowiących materialny ślad
krwawych konfliktów i dramatycznych wydarzeń związanych z I i II wojną światową.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 z dnia 19 listopada 2009 r.o grach hazardowych.”

Zdjęcie grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Zakrzowie
zdjęcie grobów na cmentarzu w Stryszowie