Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” została przeprowadzona renowacja kolejnego grobu wojennego na ternie Gminy Stryszów. Tym razem odnowiony został nagrobek znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Zakrzowie. W grobie spoczywają żołnierze polegli w czasie I i II wojny światowej. Nagrobek poświęcony nieznanym żołnierzom obu wojen światowych, ze względu na postępujące zniszczenia wymagał kompleksowych działań konserwatorskich pod względem technicznym oraz estetycznym. Głównym celem prac było przywrócenie obiektowi wszystkich utraconych cech technicznych oraz pierwotnych walorów artystycznych. Działania te przyczynią się do przedłużenia żywotności mogił wojennych na terenie gminy, które stanowią pomnik historii o szczególnej wartości dla nie tylko lokalnego ale również narodowego dziedzictwa kulturowego.  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 z dnia 19 listopada 2009 r.o grach hazardowych.”

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa narodowego i Sportu