Grafika przedstawiająca dorosła kobietę z małą córeczką

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie Zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Portret Mojej Mamy”
REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Portret Mojej Mamy.
 3. Kategorie wiekowe:
  a) uczniowie klas „0”
  b) uczniowie klas I–III
  c) uczniowie klas IV–VI
  d) uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 6. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 20.05.2022 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.05.2022 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 8. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 10. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u,
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!