Materiały promocyjne ulotki i kartki na stoliku

Gminny Ośrodek Kultury w dniu 29 maja 2022 roku promował Gminę Stryszów na otwarciu Korony Zapory Jeziora Mucharskiego dla mieszkańców i turystów.

Na zdjęciu widoczne jest Jezioro Mucharskie oraz betonowa Korona Zapory Jeziora Mucharskiego. Zdjęcie przedstawia pokaz ratownictwa Straży Pożarnej na wodzie.
Na stoliku promocyjnym podczas otwarcia Korony Zapory Jeziora Mucharskiego znajdują się foldery promocyjne Gminy Stryszów, pocztówki, magnesy, śpiewniki oraz produkty lokalne.
Na zdjęciu stoją pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie podczas otwarcia Korony Zapory Jeziora Mucharskiego, przed nimi znajduje się stoisko promocyjne Gminy Stryszów z różnymi folderami oraz produktami lokalnymi.