Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wspólnie z Klubem Senior+ ognisko integracyjne dla Seniorów z całej Gminy Stryszów w dniu 05 lipca 2022 roku.