W dniu 22 września 2022 roku wraz z Seniorami wyruszyliśmy w ramach inauguracji roku akademickiego do Krakowa Płaszowa. W czasie spaceru po terenie gdzie w czasie II wojny światowej mieścił się Obóz Koncentracyjny Plaszow poznawaliśmy historię tego miejsca. Towarzyszący nam Przewodnik prowadząc nas ścieżkami i ulicami, gdzie w latach 1942-1944 stały baraki mieszkalne i inne zabudowania należące do Obozu, opowiadał historie zebrane od więźniów – bezpośrednich świadków obozowego życia i rozgrywających się tam tragedii.