Grafika z napisame marsz nordic walking

1 września 2023 roku, pod opieką instruktora Andrzeja Sali, wyruszyliśmy na pierwszy spacer
Nordic Walking rozpoczynający projekt Nordic Walking Senior. Wszystkich chętnych, nie
tylko Seniorów, lubiących ruch na świeżym powietrzu, zapraszamy na kolejne spacery:
2 września, 4 września, 6 września, 8 września, 14 września, 18 września, 25 września,
26 września, 30 września.
Projekt „NORDIC WALKING SENIOR” dofinansowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Organizatorem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.