Noc w bibliotece

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej „Nocy w Bibliotece” dzieci i młodzież w wieku od 8 do 13 lat, która odbędzie się w nocy z 7 na 8 lipca. W programie gra terenowa, warsztaty artystyczne, gry i zabawy nocne. Ilość miejsc ograniczona!!!

Zapisu można dokonać:

Biblioteka Publiczna w Stroniu – tel. 33 879 74 79

Biblioteka Publiczna w Stryszowie – tel. 33 873 92 99

Biblioteka Publiczna w Łękawicy – tel. 33 872 69 82

Warunki uczestnictwa w regulaminie.

NOC W BIBLIOTECE – REGULAMIN SPOTKANIA


1. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.
2. Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat.
3. Liczba uczestników: 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia dokonywać można osobiście lub telefonicznie w Bibliotekach Publicznych : Biblioteka Publiczna w Stroniu – tel. 33 879 74 79; Biblioteka Publiczna w Stryszowie – tel. 33 873 92 99; Biblioteka Publiczna w Łękawicy- tel. 33 872 69 82.
3. Impreza przeznaczona jest dla dzieci z terenu Gminy Stryszów .
4. Termin i czas spotkania: noc z 7 lipca na 8 lipca 2022 r. (z czwartku na piątek), od godz. 18.00 do godz. 8.00.
5. Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu , Stronie 260.
6. Uczestnicy przynoszą ze sobą:
– rzeczy, na których będą mogli spać: śpiwory, koce, karimaty itp.
– latarki
-ubranie i obuwie pozwalające na nocne wyjście z biblioteki, dostosowane do warunków atmosferycznych.
7. Podczas całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego wychodzenia z budynku.
8. W przypadku złamania zakazu uczestnik opuszcza imprezę, organizator powiadamia telefonicznie Rodziców/Opiekunów, którzy odbierają swoje dziecko.
9. Organizator zapewnia, że podejmie wszelkie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom.
10. Koszt uczestnictwa w zajęciach – 15 zł.