Noc w bibliotece

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej „Nocy w Bibliotece” dzieci i młodzież w wieku od 8 do 13 lat, która odbędzie się w nocy z 29 na 30 czerwca. W programie gra terenowa, warsztaty artystyczne, gry i zabawy nocne. Ilość miejsc ograniczona!!!
Zapisu można dokonać:
Biblioteka Publiczna w Stroniu – tel. 33 879 74 79
Biblioteka Publiczna w Stryszowie – tel. 33 873 92 99
Biblioteka Publiczna w Łękawicy – tel. 33 872 69 82
Warunki uczestnictwa w regulaminie poniżej

Noc w bibliotece  – regulamin spotkania

 1.  Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.
 2. Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat.
 3.  Liczba uczestników: 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia dokonywać można osobiście lub telefonicznie w Bibliotekach Publicznych : Biblioteka Publiczna w Stroniu – tel. 33 879 74 79; Biblioteka Publiczna w Stryszowie – tel. 33 873 92 99; Biblioteka Publiczna w Łękawicy- tel. 33 872 69 82.  Impreza przeznaczona jest dla dzieci z terenu Gminy Stryszów .
 4.  Termin i czas spotkania: noc z 29 czerwca na 30 czerwca 2023 r. (z czwartku na piątek), od godz. 18.00 do godz. 8.00.
 5.  Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu , Stronie 260.
 6. Uczestnicy przynoszą ze sobą:
  • rzeczy, na których będą mogli spać: śpiwory, koce, karimaty itp.
  • Latarki
  • ubranie i obuwie pozwalające na nocne wyjście z biblioteki, dostosowane do warunków atmosferycznych.
 7. Podczas całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego wychodzenia z budynku.
 8. W przypadku złamania zakazu uczestnik opuszcza imprezę , organizator powiadamia telefonicznie Rodziców/Opiekunów, którzy odbierają swoje dziecko.
 9. Organizator zapewnia, że podejmie wszelkie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom.
 10. Koszt uczestnictwa w zajęciach – 20 zł.