Rysunek przedstawiający postacie na wielbłądach

 „Niechaj prowadzi Nas gwiazda!” – pod tym hasłem w naszej gminie miały miejsce uroczystości Orszaku Trzech Króli 6 stycznia 2023 roku.

Wydarzenie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Anny w Zakrzowie. Po niej został uformowany orszak, który prowadzili św. Rodzina i Trzej Królowie niosący dary Dzieciątku. Towarzyszyli im mieszkańcy gminy ubrani w symboliczne korony, z chorągiewkami w dłoniach, a niektórzy byli przebrani za aniołów i pasterzy. W pochodzie wzięli udział również członkowie Orkiestry Dętej OSP Łękawica oraz młodzież z Księdzem Leszkiem Węgrzynem, którzy śpiewając ogłaszali radosną nowinę.

Po zakończeniu orszaku w Stroniu Wójt Gminy Stryszów Pan Szymon Duman przywitał wszystkich i wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Stryszów Panią Magdaleną Adamczyk, złożyli życzenia noworoczne. Następnie przyszedł czas na koncert Orkiestry Dętej OSP Łękawica i występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego z Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie. Uroczystości zostały zwieńczone wspólnym kolędowaniem poprowadzonym przez Pana Mateusza Mijala.

Na gości czekał również słodki poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Stronianie”. Składamy serdeczne podziękowania Księdzu Wikariuszowi Leszkowi Węgrzynowi oraz młodzieży za poprowadzenie śpiewu podczas orszaku, Orkiestra Dęta OSP Łękawica za piękną oprawę muzyczną tego wydarzenia, Strażakom z OSP Stronie za zabezpieczenie trasy Orszaku, KGW Stronianie za przygotowanie pysznego poczęstunku oraz wszystkim zaangażowanym w organizację tych uroczystości!