Avatar

Bibliotekarz z długoletnim stażem, absolwentka Studium Bibliotekarskiego w Krakowie