Główny Księgowy – mgr Monika Godzik
Pracuje w księgowości od 1997 roku.  Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie finansami. W 2009 roku objęła stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.