Avatar

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.
Biblioteka w Łękawicy