Dwie flagi polski - grafika

Etap gminny został przeprowadzony 21 października 2022 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie.


Wyniki:

I miejsce: Dominik Iciek SP Dąbrówka
II miejsce: Eliza Worytko ZSP Stronie
III miejsce: Anna Drążek SP Zakrzów

Nagrodzone osoby zostały zakwalifikowane do etapu powiatowego, który zostanie przeprowadzony 10 listopada 2022 roku w siedzibie GOK.

Organizator konkursu: Województwo Małopolskie – Departament Edukacji

Patronat honorowy: Małopolski Kurator Oświaty

Laureatom serdecznie gratulujemy!