Grafika - plaża, leżak w tle morze i Słońce

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie Zaprasza do udziału w konkursach

KONKURS PLASTYCZNY CZTERY PORY ROKU – LATO

REGULAMIN

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – LATO” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż letni.
 3. Kategorie wiekowe:
  1. uczniowie klas „0”
  1. uczniowie klas I–III
  1. uczniowie klas IV–VI
  1. uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 6. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 21.09.2023 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.09.2023 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 8. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną podpisane, nie zostaną poddane ocenie.
 9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 10. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

KONKURS RECYTATORSKI CZTERY PORY ROKU – LATO

REGULAMIN

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – LATO” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza.
 3. Temat: LATO.
 4. Kategorie wiekowe:
  1. „Maluchy” – do 5 osób z jednego przedszkola
  1. uczniowie klas „0” – do 4 osób z jednej klasy
  1. uczniowie klas I–III
  1. uczniowie klas IV–VI
  1. uczniowie klasy VII-VIII.
 5. 5.Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 21.09.2023r.
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 26.09.2023 r. w siedzibie GOK Stronie.
  • Przedszkolaki oraz Klasa „0” godz. 15:00
  • Klasy I-III godz. 15:30
  • Klasy IV-VI i VII-VIII godz. 16:00
  • Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • wysłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy!