Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie ogłasza konkurs recytatorski i plastyczny „Cztery Pory Roku-ZIMA”! 😃

REGULAMIN Konkursu recytatorskiego

1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – ZIMA” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza i przesyła ją w formie filmu video. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min. W wiadomości e-mail powinny być umieszczone informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek (klasa), szkoła.
3. Temat: ZIMA.
4. Kategorie wiekowe:
a) „MALUCHY” – do 5 osób z jednego przedszkola
b) uczniowie klas „0” – do 4 osób z jednej klasy
c) uczniowie klas I–III
d) uczniowie klas IV–VI
e) uczniowie klasy VII-VIII.
5. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, recytację należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
instruktor@gokstryszow.pl do dnia 25.02.2022r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.03.2022r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
7. Autorzy nagrodzonych prezentacji otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
8. Postanowienia końcowe:
• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej
i profilu facebook GOK-u
• wysłanie w terminie prezentacji spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

REGULAMIN Konkursu plastycznego

1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – ZIMA” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
2. Temat: Pejzaż zimowy.
3. Kategorie wiekowe:
a) uczniowie klas „0”
b) uczniowie klas I–III
c) uczniowie klas IV–VI
d) uczniowie klasy VII-VIII.
4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
6. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć
w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 25.02.2022 r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.03.2022 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
8. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
10. Postanowienia końcowe:
• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
• złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!