Obrazek przedstawia spokojną zimową scenę w delikatnych, stonowanych kolorach. Na pierwszym planie widoczny jest wesoły bałwanek w czerwonym szaliku i czapce. Bałwanek ma trzy guziki na swoim ciele i uśmiecha się. Obok bałwanka znajdują się dwie duże choinki pokryte śniegiem, które kontrastują swoim ciemnozielonym kolorem na tle białego śniegu. W tle widoczne są sylwetki kolejnych choinek pod jasnoniebieskim niebem.

Regulamin konkursu plastycznego „Cztery Pory Roku – ZIMA”

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – ZIMA” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż zimowy.
 3. Kategorie wiekowe:
  • uczniowie klas „0”
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 1. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 2. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 3. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 08.03.2024 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.03.2024 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 5. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną podpisane, nie zostaną poddane ocenie.
 6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 7. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
 • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Regulamin konkursu recytatorskiego „Cztery Pory Roku – ZIMA”

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – ZIMA” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza.
 3. Temat: ZIMA.
 4. Kategorie wiekowe:
 • „MALUCHY” – do 5 osób z jednego przedszkola
 • uczniowie klas „0” – do 4 osób z jednej klasy
 • uczniowie klas I–III
 • uczniowie klas IV–VI
 • uczniowie klasy VII-VIII.
 1. Karta zgłoszenia do pobrania poniżej. Kartę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 08.03.2024 r.
 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 12.03.2024 r. w siedzibie GOK Stronie.
  • Przedszkolaki oraz Klasa „0” godz. 15:00
  • Klasy I-III godz. 15:30
  • Klasy IV-VI i VII-VIII godz. 16:30
  • Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie dnia 13.03.2024 r.
 1. Autorzy nagrodzonych prezentacji otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 1. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
 • wysłanie w terminie prezentacji spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.