Obrazek przedstawia moment czułości między dwiema osobami, gdzie jedna osoba podaje serce drugiej na różowym tle, symbolizując miłość i troskę.
 1. Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Portret Mojej Mamy.
 3. Kategorie wiekowe:
  a) „Maluszki”
  b) „Średniaki”
  c) uczniowie klas „0”
  d) uczniowie klas I-III
  e) uczniowie klas IV-VI
  f) uczniowie klas VII-VIII
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 6. Ilość złożonych prac z każdego przedszkola i szkoły dowolna.
 7. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 20.05.2024 r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05.2024 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, grupa przedszkolna, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną dokładnie podpisane nie będą oceniane.
 10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 11. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u,
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy