KONKURS PLASTYCZNY„ZIMOWY ANIOŁ”


REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów kl.”0”i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 3. Kategorie wiekowe:
  1. klasa „0”
  2. uczniowie klas I-III
  3. uczniowie klas IV-VI
  4. uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury do Stronia i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 03.01.2022 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05.01.2022r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 6. Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy

KONKURS PLASTYCZNY„ZIMOWY ANIOŁ” - informacyjny plakat