Grafika przedstawiająca cień aniołka grającego na trąbce na niebieskim tle. z boku szkic płatków śniegu
 1. Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów kl.”0” i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną. Maksymalna wysokość zimowego aniołka to 30 cm.
 3. Kategorie wiekowe:
  • klasa „0”
  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV-VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury do Stronia
  i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 20.01.2023r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.01.2023r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 6. Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.